Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind(eren)

Onze kijk op LOB

Welkom op de 'helpmeebijlob' website van RSG Broklede. Deze website is opgezet om ouders te informeren over profiel- en studiekeuze.  Op deze website vindt u informatie over de activiteiten die Broklede onderneemt om haar leerlingen te begeleiden. Daarnaast vindt u onder andere veelgestelde vragen met betrekking tot LOB, tips en uitleg over de fasen die leerlingen doorlopen in het keuzeproces. Mist u nog iets aan informatie of heeft u een vraag over LOB, stel deze dan via het contactformulier.

De afgelopen jaren is het studie- en loopbaanlandschap snel veranderd. Het aantal keuzemogelijkheden groeit en de druk om de ‘juiste’ keuze te maken is met het verdwijnen van de studiefinanciering  groter geworden.

Naast leerlingen in staat stellen gediplomeerd de school te verlaten, stelt Broklede zich tot doel leerlingen voor te bereiden op studie en beroep. Dit wordt gedaan met behulp van LOB. LOB is de afkorting voor Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Het is een verzamelnaam voor de activiteiten die een school onderneemt om jongeren te laten ontdekken wat zij in de toekomst willen bereiken. In het Voortgezet Onderwijs richt LOB zich eerst op het kiezen van een profiel en daarna op het maken van een bewuste studiekeuze in het Hoger Onderwijs.

Broklede hecht veel waarde aan de voorbereiding van leerlingen op de toekomst. Keuzebegeleiding moet leerlingen in staat stellen om zelfstandig een keuzeproces te doorlopen en daarbij  zelf het initiatief te nemen om eigen ambities te realiseren (loopbaansturing). Inhoudelijk wordt er nadruk gelegd op kwaliteitenreflectie (waar ben je goed in), motievenreflectie (wat zijn je ambities), opleidingen-  en werkexploratie (uitdagingen in studie en werk) en leren netwerken. De leerlingen bereiden zich voor op een toekomst waarin zij regelmatig keuzes in hun loopbaan moeten maken. Dit gebeurt  o.a. met behulp van Qompas (een online methode voor studiekeuze- en loopbaanoriëntatie) en het bezoeken van Open Dagen.

Met behulp van diverse tests werken leerlingen individueel aan het maken van een bewuste keuze voor hun vervolgopleiding. In mentorgesprekken worden de vorderingen met leerlingen besproken.

Het keuzeproces wordt begeleid door mentoren en de decaan. Ook de vakdocent levert een bijdrage. In elk leerjaar worden specifieke opdrachten behandeld in het mentoruur. Op de home pagina  vindt u een schema met de LOB activiteiten per leerjaar.

Broklede ziet een belangrijke rol weggelegd voor ouders tijdens het studiekeuzeproces. Meer hierover leest u op de pagina ‘Uw rol als ouder’. Om ouders zoveel mogelijk te betrekken en te begeleiden in het keuzeproces worden diverse activiteiten georganiseerd waaronder een ouderavond over profielkeuze en de ouderworkshop ‘Hulp bij studiekeuze’.